ใบรับรองคุณภาพ และรางวัล ของเรา

บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด

      ให้ความสำคัญมากในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าในวงกว้าง ทั้งในรูปตัวเงินและชื่อเสียง ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต (Quality Control) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 และISO/TS16949 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บริษัทค่ายรถยนต์ให้การยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจากผู้ผลิตรถยนต์ในด้านต่างๆ