Sangcharoen Tools Center Co., Ltd.

ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สถาบันยานยนต์” 

ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561  

 Automotive01  Automotive02  Automotive03
 Automotive04  Automotive05  Automotive07 01