เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฏาคม 2560 ทาง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ขอนำนักศึกษาและอาจารย์ เข้าขอดูงานเพื่อเป็นแนวทางและประสบการณ์การทํางาน

โดยทั้งหมดได้รับฟังการบรรยายเบื้องต้น ก่อนที่ทางบริษัท แสงเจริญ ทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด จะได้พาคณะอาจาร์ยและนักศึกษา เดินเยี่ยมชมภายในโรงงาน