เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฏาคม 2560 ทาง วิทยายลัยเทคนิคนครนายก ได้ขอนำนักศึกษาและอาจาร์ย เข้าขอดูงานเพื่อเป็นแนวทางและประสบการ์ณ ต่อไปในการศึกษาต่อไป โดยทั้งหมด ได้รับฟังการบรรยายเบื้องต้น ก่อนที่ทางบริษัท แสงเจริญ ทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด จะได้พา คณะอาจาร์ยและนักศึกษา เดินชมภายใน โรงงาน