เมื่อวันที่ 30 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์  ได้ต้อนรับ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการและทำข่าว “กสอ.เปิดแนวทางช่วย SMEsไทย จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมือง ”  ของ กลุ่ม TTCC   โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาเป็นประธานและให้เกียรติในการร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้   ในฐานะSTC เจ้าบ้าน ในการจัดงานและต้อนรับ คณะผู้บริหารจากหลากหลายบริษัทฯพร้อมทั้งคณะสื่อมวลชน โดย คุณประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์  ในเรื่อง ความต้องการของตลาดการส่งออกในกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์  , ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในช่วงวิกฤติการเมือง (การผลิต,การสั่งซื้อ,พนักงาน) และการปรับตัวช่วงภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง