เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 สมาคม  ABK & AOTS  จากประเทศศรีลังกา ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อขอดูการผลิตแบบ TPS จากการได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน ทีม ABK & AOTS ALUMNI ASSOCIATION (THAILAND) and  AOTS (ABK & AOTS) จากประเทศศรีลังกาได้รับความรู้และความประทับใจ