บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกล และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการขึ้นรูปโลหะแผ่น นอกจากนี้ บริษัท ยังรับออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการผลิตอย่างมีคุณภาพ เราจึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องของการออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด ยังมีแผนรองรับที่ดีในการขยายกำลังการผลิตในอนาคตอีกด้วย




 Product
Main Product09 Main Product08 Main Product07 Main Product07
 
 Machine
Machine01 Machine02 Machine03 Machine04